loader
Om Coronaviruset för dig som ska besöka vår klinik - Läs Mer!


Covid 19

Du som är frisk är välkommen hos mig. Jag följer myndigheternas rekommendationer och nuvarande restriktioner.På kliniken har jag högt satta hygienkrav och jag bokar också glesare för att ha mindre folk på plats samtidigt.Om du känner dig sjuk/ har symtom och har bokat besök hos mig vänligen kontakta mig på 070 34 34 492 så planerar jag om ditt besök.

Den nya tandvårdsförsäkringen i en kort beskrivning.

Det nya tandvårdsstödet ger alla ett extra skydd mot höga kostnader. Upp till 3000 kronor står Du för hela beloppet. Kostnaden utöver det (upp till 15000 kronor )betalar Du hälften av. Överstiger kostnaden för behandlingen 15000 kronor betalar du endast 15% av det överskjutande beloppet. Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser.
Visste Du att alla som bor i Sverige är berättigade till ett allmänt tandvårdsbidrag. Är Du under 30 år och över 75 år kan Du använda 300 kronor till tandläkarbesöket. Väljer Du att gå till tandläkaren vartannat år får du 600 kronor i bidrag. Pengarna dras automatisk från din räkning efter besöket. Det enda du behöver göra är att boka tid.
Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättningsom gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengörning.Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår. Men beroende på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har kan det behövas ett läkarintyg. För vissa diagnoser kan behövas en läkemedelsförteckning och ibland ett salivprov. Efter att tandläkare fastställt att du har rätt tillsärskilt tandvårdsbidrag dras bidraget av från din tandvårdsavgift. Försäkringskassan betalar sedan ut bidraget direkt till vårdgivaren

Telefon

  • 0703434492

Mail

  • m.nilerskold@telia.com

Adress

  • Höganäs Tandläkarmottagning AB
  • Tegnergatan 3
  • 263 38 Höganäs

Hemsida

  • hoganastandlakarmottagning